Vuokrausehdot

Vuokraehdot-avain-miesOle ystävällinen ja huomioi ennen varausta:

Saat ulko-oven lukkoon koodin tekstiviestillä puhelimeesi majoittumispäivänä hyvissä ajoin ennen varauksen alkamista. Se on voimassa vierailusi ajan. Avainrasiasta löydät huoneesi avaimen. Tekstiviestin yhteydessä saat rasiaan numerosarjan jolla se aukenee. Palauta avain pois lähtiessäsi samaan paikkaan.

  • Huoneisiin pääset tulopäivänä klo 15.00 alkaen. Huoneen luovutus on lähtöpäivänä klo 12.00.
  • Savonlinna Rentalsin vierailuhuoneet ovat turvallisuus- ja viihtyvyyssyistä savuttomia. Tupakointi huoneistossa on ehdottomasti kielletty. Kieltoa huomioimaton korvaa aiheutuneet kustannukset, esimerkiksi palohälytyksen.
  • allergiasyistä eläinten tuonti huoneistoon on kielletty
  • huonevarauksen voi tehdä vain yli 18 vuotta täyttänyt henkilö
  • mahdollisen häiriön aiheuttaja/varauksen tekijä maksaa aiheuttamansa kustannukset (vartioliikkeen yms.) ja häiriön aiheuttaja voidaan tarvittaessa poistaa majoitustiloista.

Peruutusoikeus

Mikäli varaus perutaan yli 10 päivää ennen majoittumista, palautamme 85 % varauksen summasta.

Alle 10 päivää ennen majoittumista perutuista varauksista emme maksa palautuksia.

Oikeus varausten muuttamiseen

Varaustilanteen mukaan huonevarauksen ajankohdan muutosta voi tiedustella.

Matkustajan velvollisuudet ja vastuu

Myyjää ja asiakasta sitova sopimus syntyy, kun asiakas on suorittanut maksun varauksen yhteydessä ja asiakas on saanut myyjältä vahvistuksen varauksesta. Asiakas tekee itse varaukset Internetissä osoitteessa www.savonlinnarentals.com. Huonevaraus onnistuu myös Airbnb:n tai Booking.comin kautta. Tarvittaessa myyjä voi tehdä varauksen asiakkaan puolesta. Yöpymisvuorokaudet maksetaan varauksen yhteydessä. Varaajan tulee olla täysi-ikäinen.

Varauksen tekijä sitoutuu syöttämään varausjärjestelmään oikeat henkilötietonsa. Lisäksi kaikki yöpyjät ovat velvollisia täyttämään huoneissa olevat matkustajakortit.

Avainkoodeja tai huoneen avaimia ei saa luovuttaa muille kuin samassa huoneessa yöpyville. Yöpyjien enimmäismäärä huonetta kohden on kaksi henkilöä + lisävuoteessa yksi henkilö mikäli lisävuoteesta on erikseen sovittu. Lisävuodemahdolisuus on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille. Vain rekisteröityneet vieraat saavat oleskella huoneistossa klo 21 ja 09 välisenä aikana. Huoneet tulee luovuttaa klo 12.00 mennessä (neuvoteltavissa) lähtöpäivänä, jonka jälkeen ovikoodit eivät enää toimi. Majoittaja ei vastaa huoneisiin tai yleisiin tiloihin jätetyistä tavaroista.

Huonevieraiden on noudatettava matkan aikana Savonlinna Rentals vierailuhuoneiden järjestyssääntöjä sekä viranomaisten antamia yleisiä ohjeita ja määräyksiä. Järjestyssäännöt ovat nähtävissä huonekansioissa. Vieraat eivät saa häiritä käyttäytymisellään toisia vieraita tai taloyhtiössä asuvia. Jos vieraat olennaisesti laiminlyövät velvollisuutensa, heidät voidaan poistaa huoneista, jolloin heillä ei ole oikeutta maksun palautukseen tai korvauksiin. Järjestyssääntöjen rikkomisesta aiheutuvat hälytys- ja muut kulut maksaa aina hälytyksen aiheuttaja tai viime kädessä varauksen yhteyshenkilö.

Yhteydenotoista, jotka johtavat hälytyskäyntiin samoin kuin vieraan omasta virheestä johtuneista hälytyskäynneistä perimme hälytyksen aiheuttaneelta henkilöltä hälytyksestä aiheutuneet kulut kokonaisuudessaan.

Vieras (tai viime kädessä varausvaiheessa nimetty yhteyshenkilö) on vastuussa vahingoista, jotka hän aiheuttaa huoneistolle tai kolmansille osapuolille. Vieras on velvollinen korvaamaan sen irtaimiston, jonka hän tahallaan tai huolimattomalla menettelyllään rikkoo tai luvattomasti vie huoneiston tiloista. Tupakointi on ehdottomasti kielletty huoneissa ja yleisissä tiloissa. Tupakointi aiheuttaa aina automaattisen palohälytyksen. Tupakointikiellon rikkomisesta aiheutuvat hälytys-, huolto-, ja siivouskulut maksaa aina kieltoa rikkonut henkilö tai viime kädessä varauksen yhteyshenkilö. Lemmikkieläinten tuominen huoneistoon on kielletty.

Savonlinna Rentals velvollisuudet ja vastuu

Vierailuhuoneet siivotaan asiakkaan vaihtuessa ja pitempiaikaisessa majoituksessa viikoittain.

Jos myyjä ei siitä riippumattomista syistä voi tarjota jo varattua ja maksettua huonetta, on myyjällä oikeus tarjota asiakkaalle vaihtoehtoista hotellimajoitusta paikkakunnalla. Muutoksista on ilmoitettava varauksen yhteyshenkilölle niin pian kuin mahdollista. Mikäli majoitus ei toteudu myyjän virheen johdosta, tai jos majoituksen laatu on todistettavasti alentunut merkittävästi myyjän tekemän virheen johdosta, asiakas on oikeutettu hyvityksiin tai enimmillään suoritetun varausmaksun palautukseen kokonaisuudessaan. Asiakkaan muita mahdollisia kuluja ei hyvitetä.

Vierailuhuoneiden varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on tehtävä jo saapumispäivänä, jolloin myyjällä on mahdollisuus korjata virheet. Myyjä ei ole velvollinen hyvittämään asiakasta jälkikäteen tehdyistä huomautuksista.

Oikeus muutoksiin pidätetään.